مطالب نوشته شده توسط «رضا عزیزی»


خاک نشاء چیست و چه کاربردی برای کشاورزان دارد؟

نوشته شده توسط:رضا عزیزی | ۰ دیدگاه

خاک نشاء چیست و چه کاربردی برای کشاورزان دارد؟ خاک نشاء [خاک نشاء] خاک نشاء در سینیهایی از جنس پلاستیک نگهداری و پرورش داده میشوند. این سینیها به شکل یک قیف یا (هرم) هستند که به صورت برعکس قرار گرفته اند. این سینیها برای هر بار پرورش خاک نشاء به صورت مجدد استفاده میشوند. برای هر بار استفاده از ا...

ادامه مطلب